Φορολογικά - Λογιστικά

Λάμπρος Β. Κοντομάτης

  www.taxsmart.gr                                                                                                         LINKS        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

     Συμβουλευτικές Υπηρεσίες      

     Συγχωνεύσεις, εξαγορές, πωλήσεις και αποτιμήσεις

     εταιρειών

     

      Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

     Accounting Advisory Services

     

      Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

     Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε

     μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και

     κινήτρων.

     'Ολα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του πελάτη.

     Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το

     γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των

     εταιρειών.

     Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας.

 

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε!

  

 

    1. Φιλική Προσωπική Εξυπηρέτηση

    2. Συνεχής τηλεφωνική υποστήριξη

    3. Εμπρόθεσμος "κύκλος" εργασιών

    4. Ανταγωνιστικές τιμές

    5. Αξιόπιστες Λύσεις

 

 Κεντρικό: Λεωφ. Μαραθώνος 2 - Γλυκά Νερά - 153 54 Τ.Κ. τηλ. 210 6085420 φαξ 210 6085421  Email info@taxsmart.gr

Υποκατάστημα: Αγιος Ματθαίος (Σκαλάδο) – Περιοχή Αεροδρομίου - Μύκονος – 846 00 Τ.Κ. τηλ. 22890 22090 φαξ 22890 22091